1177 13 år

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år – 1177

Du som fyllt 13 år kan använda de flesta e-tjänsterna på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt. Du kan boka, omboka och avboka tider. Du kan få råd …

Du behöver logga in själv med Bank-id eller Freja e-id plus när du har fyllt tretton. Be gärna en vuxen om hjälp om du vill det, men det är du själv som ska logga in.

Gör ditt barns vårdärenden via nätet – 1177

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år.

Du som är vårdnadshavare kan bland annat boka läkarbesök åt barnet genom att logga in på 1177.se. Det här kan du göra fram till att barnet fyller 13 år. Därefter behöver barnet logga in själv för att göra sina vårdärenden.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården – 1177

Du kan logga in och göra ditt barns ärenden på 1177.se tills hen fyller 13 år. Därefter behöver barnet en egen inloggning för att kunna göra ärenden. Som …

1177.se – när ditt barn blir 13 år – Habilitering & Hälsa

1177.se – när ditt barn blir 13 år

Du kan hantera ditt barns vårdärenden och läsa hens journal på 1177.se till och med barnet är 12 år. När barnet fyller 13 år kan du inte längre automatiskt …

När ditt barn fyller 13 år ändras möjligheterna att göra vårdärenden för dig som är vårdnadshavare. Här sammanfattar vi de förändringar som sker vid 13, 16 och 18 års ålder.

Orimligt att 13-åringar ska ansvara för sin egen hälsa

Orimligt att 13-åringar ska ansvara för sin egen hälsa – Dagens Samhälle

15 feb. 2020 — Sedan den 11 april 2019 får svenska barn när de fyller 13 år eget ansvar för att sköta sina vårdkontakter på nätet och hämta ut receptbelagd …

Föräldrar ansvarar för sina barn tills den dag de blir myndiga vid 18. Men det finns ett undantag – barnets hälsa. Det som är föräldrars allra viktigaste ansvar fråntas dem av staten den dag barnet fyller 13 år. Då får barnet rätt att sköta sina vårdkontakter på nätet och hämta ut receptbelagd medicin, skriver Maria Hölerman.

Otillgängliga uppgifter i 1177 Vårdguiden för tonåringar

Otillgängliga uppgifter i 1177 Vårdguiden för tonåringar Skriftlig fråga 2020/21:1171 Eric Palmqvist (SD) – Riksdagen

13 jan. 2021 — Eftersom en vårdnadshavare enbart kan logga in och läsa sitt barns journal fram tills barnet har fyllt 13 år medför detta att bland annat …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Föräldrars tillgång till 1177 Vårdguiden Motion 2021/22:666 …

Föräldrars tillgång till 1177 Vårdguiden Motion 2021/22:666 av Linda Lindberg (SD) – Riksdagen

Det år ett barn fyller 13 år kan föräldern eller vårdnadshavaren inte längre sköta barnets ärende via sin egen inloggning på vårdguiden 1177.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se – Inera

13 dec. 2020 — I nuläget kan tonårsföräldrar inte boka covid-19-tester för sina barn, eftersom 1177 Vårdguiden kräver e-legitimation från 13 års ålder.

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Tillgång till 1177.se för barn över 13 år – Freja eID

Tillgång till 1177.se för barn över 13 år – Freja

Därför kräver vårdguiden bank-id för barn över 13 år

Därför kräver vårdguiden bank-id för barn över 13 år | SVT Nyheter

I nuläget kan tonårsföräldrar inte boka covid-19-tester för sina barn, eftersom 1177 Vårdguiden kräver e-legitimation från 13 års ålder.– Anledningen till att vi ställer de här kraven beror på att 1177 innehåller en massa känslig information när man loggar in, Sofie Zetterström, affärsområdeschef för 1177 Vårdguiden.

Keywords: 1177 13 år, mitt barn kan inte logga in på 1177, 13 år 1177